Stavíme s Rotem

V pracovních činnostech několikrát do roka pracujeme se stavebnicemi ROTO. S jejich pomocí rozvíjí žáci fantazii, jemnou motoriku, ale také trpělivost, logické myšlení a systematičnost. Tentokrát stavebnici použili naši prvňáčci a druháčci. Kvůli vyšší absenci jsme pracovali v komorní sestavě, …