Prevence dětských úrazů

V pondělí 25. března se na škole uskutečnil tříhodinový projekt „Prevence dětských úrazů“. Naši školu navštívila zdravotní sestra, členka Českého červeného kříže, paní Lucie Jůdová se svou spolupracovnicí, aby co nejsrozumitelnější formou seznámila žáky s nejrůznějšími nebezpečími, které na ně číhají.

Žáci se věnovali několika tématům. Jedním z nich bylo třeba téma bezpečnost chodce, důležitost reflexních prvků.

Dalším tématem bylo poskytnutí první pomoci nebo setkání s podezřelými lidmi, nebezpečí, číhající na nás doma apod.

V projektu byla teorie, ale mnohem více si mohli jednotlivá témata vyzkoušet žáci v praxi…. A tak jsme přecházeli vozovku, poskytovali první pomoc, volali do nemocnice, obvazovali těžce zraněného. Nejhezčí na celé akci bylo to, že děti pokračovaly v ošetřování „zraněných“ i v družině po ukončení akce 😁.

Doufáme, že většinu věcí, které si žáci v rámci projektu vyzkoušeli, nebudou muset nikdy použít, ale „štěstí přeje připraveným“.