Ve školním roce 2022/2023 jsme si splnili jeden bod z vize MŠ – do třídy jsme dětem pořídili interaktivní tabuli. 😉

Vize MŠ – PDF

VIZE