ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Jsme malotřídní škola, která se nachází v obci Písečné, nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Naši školu navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku.

Stará budova školy byla postavena v letech 1880 – 1881 a v současné době jsou zde umístěny „modrá“ a „oranžová“ učebna, školní družina a jídelna. O 101 let později byla přistavena novější část, ve které najdeme mateřskou školku a školní kuchyni.

Výhody docházky do málotřídní školy

– téměř rodinná atmosféra
– méně stresující prostředí než ve velké škole
– větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům (méně dětí ve třídách)
– možnost upravit tempo výuky podle stupně vývoje žáka
– úspěšnější předcházení sociálně patologickým jevům (kouření, šikana)
– při spojení ročníků pomáhají starší děti mladším spolužákům – vzájemně se respektují
– učí se pracovat samostatně (výhoda pro další studium)
– škola spolupracuje s rodiči i veřejností v průběhu celého školního roku

Mimo jiné nabízíme

– respektující přístup k dětem
– využívání alternativního přístupu ve výchově a vzdělávání
– esteticky a emocionálně příjemné a klidné prostředí
– podpora kreativity, spontánnosti a zájmu o kulturní dění
– výuka angličtiny od prvního ročníku
– genetická metoda čtení a psaní (přirozenější a srozumitelnější, žáci jsou na ni připravováni již v předškolním vzdělávání)
– v hodinách TV a družině využíváme hřiště a školní zahradu, která skýtá pro děti nejen čistou přírodu, ale i mnoho prostoru pro hry a zábavu na čerstvém vzduchu.
– práce s počítačem v rámci výuky, přestávek a kroužků (děti se učí pracovat se základními počítačovými programy (word, excel) a internetovým vyhledávačem
– environmentální aktivity a projekty
– navštěvování mnohých kulturních akcí – např. knihovna, muzea, bazén, solná jeskyně, atd…
– dbáme na zvyky a tradice
– pořádáme mnoho akcí pro rodiče i veřejnost a zapojujeme se do dění obce