Informace pro rodiče (ZŠ)

Předání vysvědčení proběhne dne 28.6. 2019 v ZŠ od 7:30 do 8:30 hodin.
Od 8:30 do 12:00  bude pro žáky zajištěna školní družina.