Školská rada pro funkční období listopad 2023 – říjen 2026 bude působit v tomto složení:

Člen školské rady jmenován zřizovatelem: Mgr. Ivo Solař
Člen školské rady volen zástupci nezletilých žáků: Hana Sklenářová
Člen školské rady volen pedagogickými pracovníky: Marie Pučanová, DiS.

 1. Zápis z jednání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Písečné

Datum jednání: 1.11.2023 v 15:15 hodin

Místo jednání: ZŠ Písečné – jídelna

Počet přítomných členů ŠR: 3

Hosté: 1 (ředitelka školy Mgr. Marie Nebolová)

Zapisovatel: Marie Pučanová, DiS.

Ověřovatel zápisu: Hana Sklenářová

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Volba předsedy školské rady
 2. Návrh rozpočtu školy na příští školní rok
 3. Koncepční záměry rozvoje školy
 4. Seznámení s úpravami školní budovy za období červenec – říjen 2023
 5. ŠVP – průběžné změny v dokumentu během školního roku
 6. Diskuze
 7. Usnesení, závěr

Usnesení:

 1. Školská rada zvolila předsedou školské rady Marii Pučanovou, DiS.
 2. Školská rada se seznámila s rozpočtem školy na rok 2024.
 3. Ředitelka školy seznámila školskou radu s úpravami školní budovy, které zřizovatel plánuje v roce 2025. Školská rada se seznámila s návrhem projektu přestavby školní budovy.
 4. Ředitelka školy informovala školskou radu o přestavbách budovy během letních prázdnin a v prvních měsících nového školního roku.
 5. Školská rada bere na vědomí změny v ŠVP během školního roku.
 6. Parkování u školy, kácení lípy, odklady školní docházky, do budoucna problém s kapacitou v MŠ, přestavba hřiště.

Jednání ukončeno v 16:00 hodin.

V Písečném dne 1.11.2023