Organizace dne ve školce:  

6:30 – 8:00 – čekáme na kamarády, volné hry, ranní hry dle volby nebo přání dětí

8:00 – 8:30 – ranní hry, rukodělné práce, malování,…

8:30 – 9:00 – osobní hygiena a svačina

9:00 – 9:30 – dopolední činnost vycházející ze školního vzdělávacího programu, osobní hygiena, příprava na pobyt venku

9:30 – 11:30 – pobyt venku

11:30 – 12:00 – osobní hygiena a oběd

12:00 – 12:30 – vyzvedávání dětí z MŠ

12:30 – 14:00 – osobní hygiena, odpočinek, četba pohádek, zpěv ukolébavek, poslech relaxační hudby

14:00 – 14:20 – osobní hygiena a svačina

14:20 – 15:30 – odpolední zájmové činnosti a pohybové aktivity

Program je pružný a lze jej měnit a přizpůsobit aktuálním podmínkám.