KLADY NAŠÍ MŠ

KLADY NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Heterogenní skupina dětí
 • Děti si vzájemně předávají zkušenosti, mladší se učí od starších, touží se jim vyrovnat
 • Starší děti pomáhají mladším
 • Sourozenci mohou být spolu

 

 1. Poloha mateřské školy
 • V blízkosti mateřské školy je les, louky a pole
 • Školní a obecní hřiště
 • Školní zahrada – celoroční využití, pozorování rostlin, živočichů, tělovýchovné aktivity

 

 1. Společná budova se základní školou
 • Děti z obou škol se navzájem potkávají během dne i při společných aktivitách

 

 1. Dobrá spolupráce s rodiči
 • Společné akce, besídky i výlety
 • Společné řešení výchovných problémů
 • Pomoc rodičů při přípravě zábavných aktivit pro děti
 • Dny otevřených dveří, možnost návštěvy rodičů při hrách dětí

 

 1. Spolupráce s obecním úřadem
 • Zajišťování materiálního zabezpečení, finančních prostředků

 

 1. Spolupráce s veřejností
 • Program pro seniory
 • Besídky