Školní družina

Provozní řád školní družiny – PDF

Omluvenka ŠD – PDF

Úplata ŠD – PDF

Režim školní družiny:
11:30 – 12:30 – odpočinek, rekreační činnosti, společenské a skupinové hry
12:15 – 13:15 – řízená činnost dle metodického plánu, sportovní hry, volné hry
13:15 – 15:00 – pobyt venku, příležitostné činnosti

Školní družina je vhodná pro využití volného času, rekreace děti a především pomáhá zájmovou činností prohlubovat vzdělání dětí. V rámci školní družiny budou probíhat  i kroužky dětí –  tělovýchovný, přírodovědný, tvořivé dílničky. V jednotlivých měsících je činnosti různorodá. V září se budeme společně seznamovat se spolužáky, se školou, s prostředím. Dále budeme pomalu vítat podzim, který nám přináší mnoho aktivit. Můžeme poznávat houby, stromy a také sledovat postupné zbarvování samotné přírody. Každý měsíc má dané téma, ve kterém se celá školní družina ponese.

ZÁŘÍ

„Ze zápisků školáka“

– Seznamme se společně (noví kamarádi, poučení o bezpečnosti)

– Loučíme se s létem (pozorování změn v přírodě, tělesné a pohybové hry na školní zahradě)

– Podzime, Vítej! (poznáváme houby, stromy, zvířata)

– Pohádkové postavy ve školní družině

ŘÍJEN

„Povolání, rodina a já“

– Čím jsou moji rodiče a čím jednou chci být já?

– Rodina, kamarádi, můj volný čas, má práva a povinnosti

– Chutě a barvy podzimu

LISTOPAD

„Můj dům, můj hrad“

-Místo kde bydlím

-Halloween (dlabání dýně, strašidla a strašidláci)

– Jak se staráme o svá zvířátka?

– Připravujeme se na zimu

PROSINEC

„Kouzlo Vánoc“

– Advent nás vítá (adventní výzdoba,Mikuláš)

– Vánoce jsou tady! (vánoční dílničky a zvyky)

– Sport ve sněhu, koulování

LEDEN

„Zima, zima je“

– Vzpomínáme na Vánoce

– Masopustní veselí

– Doba karnevalů (tvorba masek)

– Radujeme se ze zimy

ÚNOR

„Poprvé do města“

– Vesnice – město

– Písečně (procházky po obci, Jak dobře znám svojí vesnici?)

BŘEZEN

„Přírodo,vstávej!“

– Příroda se probouzí a pozorujeme změny v přirodě

– Jaro je tu!

– Svátky jara

DUBEN

„Pro přírodu“

– Velikonoce (kraslice,zvyky,pomlázky)

– Slavíme se Zemí (Den Země)

– Čarodějové a čarodějnice

KVĚTEN

„Moje maminka“

– Povídáme si o mamince,zhotovíme přáníčko (Den matek)

– Sportujeme na hřišti

ČERVEN

„Nám-dětem“

– Relaxace, příběhy s dětským hrdinou

– Pohybové aktivity v zájmu dětí

– Hurá, prázdniny!

– Tatínku, dnes je tvůj den! (povídání o tatíncích – Den otců)