Kategorie: Mateřská škola

Projektový den “Třídíme odpady”

V pátek 26. 6. 2020 si děti z Mateřské školy Písečné v rámci dopolední výuky osvojily správné třídění odpadu. V průběhu projektového dne  “Třídíme odpady” si děti připomněly, jak se bezpečně a prospěšně chovat v přírodě, jak dál efektivně využít třídění a...

Projektový den – Canisterapie

V Základní a Mateřské škole Písečné proběhl v pátek 12. 6. 2020 projektový den s názvem ´´Canisterapie´´. Zúčastnili se ho žáci 1. stupně základní školy a děti mateřské školy. Projektový den se uskutečnil na školní zahradě mateřské školy. Základní  předpoklad pro zdárný...

Den dětí

V pondělí 1. 6. 2020 jsme ve školce společně oslavili Den dětí. Pro děti bylo na zahradě připravené překvapení – cesta za pokladem. Nejprve bylo zapotřebí splnit celkem 6 úkolů: házení na medvěda, lovení rybiček, skládání puzzle, slalom na kole či koloběžce, skládání...

Zápis do Mateřské školy – informace

Základní škola a Mateřská škola Písečné Pro školní rok 2020-2021 proběhne zápis ve dnech 6.května až 15. května 2020.   Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí...

Upozornění pro rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou

Vážení rodiče, po dobu uzavření mateřské školy Vám nabízíme materiály, které budou sloužit ke vzdělávání dětí doma. Na webových stránkách mateřské školy Písečné naleznete týdenní tématické bloky pro předškoláky. Můžete podle nich doma s dětmi pracovat a pomoci jim získat některé znalosti...

Úplata v MŠ

Podle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (dle § 3 odst. 2 vyhlášky), ředitelka školy rozhodla o prominutí úplaty v mateřské škole...

Logopedická prevence v MŠ

  Od února 2020 probíhá v naší škole logopedická prevence. Navázali jsme spolupráci s SPC Velké Meziříčí, která našim dětem přináší možnost zapojit se do preventivních činností v rámci školky. Logopedická prevence je zaměřena především na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí...

UZAVŘENÍ MŠ

Na základě doporučení MŠMT a po dohodě se zřizovatelem od 16. 3. 2020 uzavíráme do odvolání mateřskou školu.   Sledujte prosím web školy zsmspisecne.cz

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Základní škola a Mateřská škola Písečné, příspěvková organizace Písečné 30, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01 tel.: 566 573 226, e-mail: zs.pisecne@email.cz _____________________________________________________________________ OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY Na základě ustanovení § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších...

Změna provozu MŠ

Informace pro rodiče dětí mateřské školy. Od 1. 11. 2018 je provoz mateřské školy od 6.45 hodin do 15.15 hodin.   Mgr. Jana Vojtová, ředitelka školy

Pozvánka pro rodiče

Zveme rodiče dětí z mateřské školy v Písečném na třídní schůzku, která se uskuteční ve středu 12. září  2018  v 15.00 hodin v budově mateřské školy.                                                                                             Mgr. Jana Vojtová                                                                                           ředitelka školy

Informace pro rodiče

Provoz Mateřské školy v ZŠ a MŠ Písečné na školní rok 2018/2019 začíná 3. září od 7.00 do 15.00 hodin   Mgr. Jana Vojtová Ředitelka ZŠ a MŠ Písečné