Bystřicko čte dětem při Andersenově noci

Letos se na naší škole uskuteční celkem 5 čtení v rámci projektu Bystřicko čte dětem. Dvě čtení jsme již usktečnili, třetí proběhlo z pátka na sobotu. Využili jsme mezinárodní akce Noc s Andersenem a „přizpůsobili ji místním podmínkám“.

Přihlášené děti ze ZŠ společně s předškoláky se na akci moc těšily. Ještě před srazem v 18 hodin se ke škole buď scházeli, nebo sjížděli všichni, kteří se na nocování přihlásili.

Nejdříve jsme si splnili první bojový úkol a tím bylo opékání špekáčků. Naštěstí máme pěkné ohniště přímo před školou, opékáčky a dříví jsme měli také k dispozici a vyšlo nám oproti minulému roku i počasí. Do školy jsme se odebrali až po úplném setmění.

V budově jsme měli pro všechny zúčastněné připravena čtyři vědomostní stanoviště. Snažíme se i při zábavě stále děti učit něco nového, nebo opakovat probírané učivo. Z tohoto důvodu se jedno stanoviště věnovalo Světovému dni vody, o kterém si děti povídaly ten den v družině.

Na dalším stanovišti jsme prohlubovali v žácích lásku k rodné obci a naší škole, tipovací soutěž byla opravdu náročná. Otázky typu: Kolik je nejstaršímu obyvateli obce? Kolik má Písečné čísel popisných? Víš, kolik má budova ZŠ místností? apod., daly všem pěkně zabrat.

Na třetím stanovišti jsme se soutěžícími zopakovali důležitost recyklace a správného třídění odpadků.

A poslední stanoviště? To mělo žáky připravit na večerní čtení, jehož tématem byly Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Soutěžící dostali 10 obrázků nejznámějších řeckých bohů a bohyň, které měli správně přiřadit k jejich názvu a „povolání“.  Nejnáročnějším úkolem bylo podle nápovědy změnit řecký název boha na jeho římské synonymum. Naši žáci nás opět příjemně překvapili. Podle planet zvládli přiřadit k Diovi jméno Jupiter, k Afroditě Venuši, ale zvládnout k Héfaistovi přiřadit jeho římský název Vulkán byl už úkol pro „fajnšmekry“ .😉

Občerstvili jsme se objednanou pizzou, zhodnotili a ocenili jednotlivá soutěžní družstva a vrhli se na hlavní úkol večera.

V úvodu čtení jsme si pustili zdravici českého prezidenta Petra Pavla, který dětem popřál pěkné večerní čtení a už jsme se pustili do poznávání Starých řeckých bájí a pověstí. V prezentaci jsme se přenesli do starověkého Řecka, zorientovali se na mapě Evropy a zaposlouchali se do báje o Filemonovi a Baucis.

Zbytek večera jsme nechali na žácích. Většina se připravila na spaní, sledovala pohádku a pomalu se chystala ke spánku. Někteří se rozhodli neusnout, což jsme jim ztížili poslechem meditativní hudby, která se neminula účinkem, a až na malé výjimky do půlnoci zabrali i ti nejzatvrzelejší. 😁

Předškoláci si ustlali v MŠ, zhlédli pohádku a spokojeně spali až do rána (i s dospělými).

Jakmile první dítko před šestou hodinou ranní otevřelo oči, už se  vstávání nedalo oddálit. Následovala ranní hygiena, snídaně, úklid a rozchod domů. Paní učitelky ještě daly do pořádku školu a jely na zasloužený odpočinek domů.

Děkuji kolegyním za organizaci a pomoc během celého večera a doufám, že jsme si to všichni maximálně užili.

Tak opět za rok. 😉