Návštěva bystřické hasičské stanice

V pondělí 22. 4. 2024 jsme s dětmi vyrazili prozkoumat hasičskou stanici v Bystřici.

Naší výpravy se ujal pan Trávníček se svým kolegou Petrem Havlíčkem. S dětmi si připomněli všechna důležitá čísla IZS a pracovní náplň hasičů.

Děti si prohlédly vybavení zásahových automobilů – hadice, proudnice, pily, sekery, čerpadla apod. Vyzkoušely si sedět v hasičském autě a seznámily se s jednotlivými druhy výzbroje – k požáru, při zásahu na člunu, při likvidovaní vos apod. Hasiči nám ukázali, jak sjíždějí po tyči, a také provedli děti patrem, kde mají kuchyňku, „noclehárku“, společenskou místnost a posilovnu.

Na závěr dětem připravili domeček „hořící hospody“, kterou si všechny děti mohly vyzkoušet uhasit vodou.

Moc jim děkujeme za zajímavou a poutavou exkurzi.

Martina Veselá, učitelka MŠ