Předškolička v exteriéru

Krásné počasí způsobilo, že jsme tentokrát Předškoličku absolvovali na naší školní zahradě.

Opět paní učitelka Makovská připravila tři stanoviště, na kterých jsme s dětmi trénovaly paměť, logické myšlení, předmatematickou gramotnost a dětskou fantazii.

Na stanovišti s paní asistentkou Zítkovou trénovaly děti počty slabik, slovní zásobu a jemnou motoriku.

Na stanovišti paní učitelky Makovské děti hmatem poznávaly předměty, popisovaly je a rozvíjely dětskou fantazii.

Na posledním stanovišti děti procvičovaly paměť, logické myšlení i předmatematickou gramotnost.

Setkáme se hned 6. května na další Předškoličce.