2. Bystřicko čte dětem

Tentokrát proběhlo ve velké třídě ZŠ. Téma bylo spíše pro starší děti, tedy pro žáky ZŠ.

Čtení si připravila paní účetní Marta Kotlánová, která dětem povyprávěla o své čtrnáctidenní cestě po Spojených státech amerických.

Přečetla nám zajímavosti o jednom z největších a nejdůležitějších států světa a pomocí osobních fotografií nás přenesla do New Yorku, Washingtonu, Princetonu nebo k Niagarským vodopádům.

Na mapě světa jsme si z žáky ukázali jak Severní Ameriku, tak Evropu a snažili si představit vzdálenost, která je mezi oběma kontinenty. Vysvětlili jsme si  posun času, který nastane během letu na různé kontinenty.

Snažíme se s žáky rozvíjet mezipředmětové vztahy. 😉