Naše budoucí povolání

Celý týden se děti v MŠ věnovaly tématu „Povolání“.

S jednotlivými povoláními se seznamovaly nejen díky obrázkům a povídání s paní učitelkou, ale některá si dokonce zahrály „naživo“. Zkusily si například roli zedníka, dělníka, ve čtvrtek se proměnily v listonoše. Nenásilnou formou rozvíjely předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, komunikativní, občanské, pracovní aj. kompetence.

V rámci projektu mimo školku se vypravily i do místního obchodu COOP. Zde díky velké vstřícnosti paní Kateřiny Černé si mohly vyzkoušet roli prodavačů a prodavaček. Děti se do role dospělého vžily se vší vervou. Vyrovnávaly zboží do regálů, kontrolovaly množství výrobků v obchodě, pracovaly s objednávkovým listem, vyzkoušely si načítání zboží na pokladně. V pracovním listě hledaly např. vhodnou cestu do obchodu pro zásobovací kamion.

Za splněné úkoly získaly děti diplom a sladkou odměnu.

Moc děkujeme paní prodavačce a zároveň člence zastupitelstva paní Kateřině Černé za vzorně nachystanou projektovou výuku mimo školní budovu.