Čistá Vysočina v Písečném

15. dubna se na naší škole uskutečnila již tradiční akce, organizovaná Krajem Vysočina, která má za úkol vyčistit okolí školy a místní obce od nahromaděného nepořádku.

Mladší žáci a děti z mateřské školy obešli celé Písečné a posbírali po mezích a ve škarpách ležící nepořádek. Musíme konstatovat, že oproti minulému roku jsme nashromáždili méně odpadků.

Starší žáci se vrhli na úklid obecního hřiště a nejbližšího okolí školy. V rámci velkorysých přestaveb obecního výletiště byly vykáceny určité prostory, které jsme vyčistili od nánosů letitého starého listí, jehličí a plevele. Na pomoc jsme si přinesli hrábě, lopaty, košťata, stavební kolečka a zahradnické nůžky. Veškeré nářadí jsme na 100% využili, neušetřili jsme ani náletové dřeviny a vysmýčili jsme i nejzazší kouty kolem školy.

 

Počasí bylo celou dobu nejisté, ale nakonec se nad námi nebe smilovalo a kromě pár drobných kapek nás ušetřilo dešťové nadílky.

Jsme rádi, že jsme mohli alespoň malým dílem přispět ke zkrášlení naší malé vysočinské obce. ❤️