Bystřicko čte dětem s „Readmio“

Naše čtvrté čtení si na pomoc přizvalo aplikaci Readmio. Spíše tuto aplikaci využila paní vychovatelka Marie Pučanová, aby s její pomocí seznámila žáky i děti z MŠ s bajkami řeckého bajkaře Ezopa.

Výhoda „kouzelné mobilní aplikace plné pohádek na dobrou noc“ spočívá v tom, že Vy čtete text a Readmio přidává zvuky. A proto v našich bajkách pištěla myš, ozývalo se hrozivé řvaní lva, ale také chrápání zajíce a např. zvuky lesa.

Je dojemné sledovat, jak se děti leknou při nečekaném řevu lva, jak se smějí chrápání a dalším legračním zvukům. Spolupráce starších s těmi nejmenšími je u malotřídních škol samozřejmostí a přispívá k hezkým vztahům mezi spolužáky.

Readmio nám v pořadí čtvrtém čtení pomohlo k příjemné atmosféře a možná i děti inspirovalo ke čtení krásných literárních textů.