3. Předškolička ve fotografiích

Poznáte, co jsme na třetí Předškoličce trénovaly s předškoláky?

 

Poznali jste to?

Nebudu Vás napínat. Kromě zpěvu a hraní na sochy jsme opět trénovali správné držení tužky, uvolňování zápěstí, rozcvičování jazyka, slabiky, hlásky, pravolevou orientaci. Bylo toho mnoho, ale děti to zvládly výborně.

Těšíme se na další setkání. ❤️