Informace o prominutí úplaty v MŠ

Podle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v němž je omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (dle § 3 odst. 2 vyhlášky), ředitelka školy rozhodla o prominutí úplaty v mateřské škole za měsíc březen.