Společné on-line setkání s rodiči

Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků ke společnému setkání on-line.

Sejdeme se prostřednictvím Google Meetu dne 12.4. 2021 v 15 hodin, abychom Vám v krátkosti řekli ty nejdůležitější informace a mohli Vám zodpovědět Vaše dotazy týkající se zápisu do 1.ročníku, výuky ve třídách, školní družiny a celkového chodu školy. Zároveň poznáte paní učitelky školy.

Přihlaste se na odkaze  https://meet.google.com/zrq-knbb-wag 5 minut před začátkem schůzky.

Mgr. Jana Vojtová, ředitelka školy

mobil:  702 062 968