Zápis do ZŠ – informace

Na základě Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydaného MŠMT
se zápis do ZŠ Písečné uskuteční v termínu od 18. 4. 2020 do 28. 4. 2020 bez přítomnosti dětí.
Více informací na webových stránkách www.zsmspisecne.cz na konci března.