Třídíme odpad

Vážení rodiče,

v naší škole máte možnost odevzdat do příslušných boxů prázdné tonery do tiskáren (vložené do sáčku nebo zabalené do novin), vybité tužkové baterie a vyřazené drobné elektrospotřebiče a mobilní telefony.

Škola je zařazena do programu „Recyklohraní“, níže zasílám informace.

Základní informace

Na školách podporujeme třídění a sběr použitých baterií, elektrospotřebičů, tonerů do tiskáren a vysloužilých mobilních telefonů. Naši partneři z řad kolektivních systémů vybavují školy zdarma sběrnými nádobami a zajišťují svozy vybraného odpadu. Nejaktivnější školy, které se zapojují do sběru a plní naše osvětové úkoly, ke konci školního roku odměníme – viz naše celoroční hra. Některé sběrové kampaně mají ještě další speciální benefity.

Z odpadu vytříděného ve školách získáváme druhotné suroviny, které následně slouží k výrobě nových produktů. Díky pedagogům, žákům a studentům tím chráníme přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin. Zároveň snižujeme produkci skleníkových plynů, šetříme elektrickou energii, ropu a také vodu. Moc si toho vážíme!

Sběroví partneři – kolektivní systémy

  • Sběr a recyklaci baterií a akumulátorů zajišťuje nezisková společnost ECOBAT.
  • Sběr a recyklaci malých elektrozařízení zabezpečuje nezisková společnost ELEKTROWIN. Tato společnost též zajistí svoz velkých elektrospotřebičů vyřazených z majetku školy.
  • Náplně do tiskáren jsou v režii neziskové společnosti Cart4Future.
  • Sběr a recyklaci mobilních telefonů zajišťuje nezisková společnost REMOBIL.

Stále také můžete využít naši černou popelnici v zahradě MŠ pro sběr použitého kuchyňského oleje.

M. Nebolová