Slavnostní zahájení školního roku v ZŠ

4. září jsme se my, učitelky a asistentky, sešly společně s rodiči a žáky v naší malé škole na slavnostním zahájení školního roku 2023 – 2024.

Učitelský sbor (bez paní vychovatelky, která „suplovala“ fotografa)

Rodiče a jejich ratolesti….

Slavnostní uvítání našich prvňaček….

        

Žákyně prvního ročníku dostaly kromě pamětního listu také batůžek od Kraje Vysočina a žáci všech ročníků obdrželi od obce krásnou a užitečnou pozornost. Moc děkujeme.

Milí žáci, přejeme Vám do nového školního roku hodně zdraví, elánu a chuti plnit všechny školní povinnosti. Doufáme, že se budete do školy těšit a celý školní rok si užijete v dobrém kolektivu.

Paní učitelky a asistentky ZŠ