21. 11. 2017 – ředitelské volno

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že na úterý 21. 11. 2017 vyhlašuji v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z důvodů přerušení celodenní dodávky elektrické energie ředitelské volno.

Uzavřena bude budova základní i mateřské školy.

Ve středu 22. 11. 2017 bude provoz v obou budovách obnoven a výuka probíhat podle stanoveného rozvrhu.

Mgr. Jana Vojtová, ředitelka školy