Požární poplach ve škole

Požární poplach ve škole, naštěstí jen cvičný, si vyzkoušely děti ze základní školy.
Tomu však předcházela  přednáška  zkušeného a  profesionálního hasiče pana Trávníčka o požární ochraně doplněná živou diskusí a všetečnými dotazy dětí.

Poté pan hasič vyvolal poplach výkřikem „HOŘÍ, OPUSŤTE  BUDOVU !!“  Překvapené děti se pod vedením paní učitelek spořádaně a rychle evakuovaly před školu.

Poděkování patří panu Trávníčkovi, dětem i paní učitelkám za zdařilou akci.