Rozhodnutí o přerušení provozu Mateřské školy

Na základě ustanovení § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydávám po projednání se
zřizovatelem rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy v
Základní škole a Mateřské škole Písečné, příspěvková organizace

Provoz mateřské školy bude z organizačních důvodů
přerušen dne 26. 10.
a 27. 10. 2017 a bude obnoven 30.10. 2017

 

Mgr. Jana Vojtová, ředitelka školy