OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Písečné, příspěvková organizace, Písečné 30, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, podle ustanovení §34 a §165, odst.2, pism.b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 sb. (správní řád)

v platném znění, rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021 školního roku 2021/2022 u dětí s těmito registračními čísly:

MSPIS/ 01

MSPIS/ 02

MSPIS/ 03

MSPIS/ 04

MSPIS/ 05