OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY PÍSEČNÉ

Provoz mateřské školy bude přerušen v  době od 12. července do 17. srpna 2021.

Od 18. srpna 2021 do 31. srpna 2021 bude v mateřské škole polodenní provoz,

tj. od 6.30 – 12.00 hodin bez oběda, pouze s dopolední svačinkou.

Od 1. září 2021 bude standardní celodenní provoz s obědem a svačinkami.