Dopoledne s myslivostí

Nevšední poutavé dopoledne zažily děti z Mateřské školy Písečné. Navštívil nás v rámci projektového dne p. Vojtěch Kobza, místní myslivec.

Projekt byl zaměřen na seznámení dětí se zajímavým povoláním – myslivce, hajného a jejich celoroční prací. Neméně důležitým cílem bylo rozvinout u dětí zájem o přírodu a životní prostředí.

Velmi poutavá aktivita pro děti byla možnost si prohlédnout myslivecké vybavení a trofeje. Vyzkoušet si mysliveckým náčiním nalákat si k lovu lišku nebo srnce.

Skupinových aktivit se děti zhostily velmi dobře, úkoly na procvičování zvířecích stop a druhů jehličnatých, listnatých stromů a jejich plodů zvládly bez velkého zaváhání.

Děkujeme panu Vojtěchu Kobzovi za nevšední zážitek.

Učitelky MŠ