INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

– dětí v mateřské škole ,

– dětí v přípravné třídě o žáků 1. a 2. ročníků základní školy,

– žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,

– dětí v přípravném stupni základní školy speciální o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,

– žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.