Evropský den jazyků – projektový den v MŠ

Evropský den jazyků jsme slavili 26. září nejen s žáky v ZŠ, ale do projektového dne se zapojily i naše děti ve školce společně s paní učitelkou.

Zapojit ty nejmenší není vůbec nic jednoduchého. Ale z fotografií posuďte sami, že si tento den děti užily. Nenásilnou formou se dozvěděly informace o našem státě a jeho začlenění do Evropy, procvičovaly stříhání, malování, práci u interaktivní tabule.

Dobrodružství s vlajkami a sousedními státy si užily i při poznávací hře na školní zahradě.