Evropský den jazyků – projektový den v ZŠ

Evropský den jazyků se každoročně již od roku 2001 slaví po celé Evropě. Jeho úkolem je zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělání, propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy a povzbudit zájem žáků o evropské země a jejich specifičnosti.

   

Celý den jsme se v rámci různých předmětů seznamovali s našimi evropskými sousedy. Navštívili jsme jak sousedy nejbližší, tedy Polsko, Slovensko nebo Německo s těmi nejmladšími, tak i ty vzdálenější, a se staršími žáky obdivovali kulturní bohatství, národní jídlo a další zajímavosti Velké Británie, Francie, Maďarska nebo Ruska. A tak jsme v hodinách slohu a mluvnice vyhledávali informace na internetu, plnili úkoly z pracovních listů, v matematice počítali v eurech apod.

   

Žáci se učili pracovat v týmech, spolupracovat společně mladší se staršími. Bylo důležité dobře si rozvrhnout práci a čas, spolehnout se jeden na druhého.

Výsledné práce ale stály za veškerou námahu. Žáci se dozvěděli nové informace o sousedních státech, dokázali veškeré nové vědomosti „přenést“ na pracovní listy, zvládli svou práci odprezentovat.    

   

Projektový den pokračoval i v družině. Také tam si pro žáky paní vychovatelka připravila aktivity zaměřené na zvláštnosti evropských jazyků. Asi největším zážitkem byla ale pro děti výroba tradičního německého štrúdlu.

     

A že se jim povedl….

Paní učitelky také ochutnaly a byl „all inclusive“ ;).