Den české státnosti – projektové hodiny v českém jazyce

Seznamovat žáky s nejdůležitějšími státními svátky je povinností každé základní školy. Pokud tuto povinnost spojíte s historií, zábavou, inovací a týmovou spoluprací, máte krásné projektové vyučování.

Jako malotřídní škola si můžeme dovolit propojit všechny ročníky prvního stupně dohromady a sestavit tým, ve kterém spolupracují třeba i „prvňáci“ s „páťáky“. Důležité je přidělit si v týmu role, využít potenciál každého žáka na maximum, umět si rozdělit rovnoměrně práci.

A že to je někdy náročné, to si naši žáci rychle uvědomili. První ročník přeci zatím neumí číst? Ale to nevadí. Starší žáci se již učili používat QR kódy, povídání o Václavovi nemuseli svým mladším spolužákům předčítat, stačilo ho pustit na chytrém telefonu. Video žáky nasměrovalo správným směrem, starší žáci si museli poradit s orientací v textu, doplňováním indicií, mladší vypomohli se stříháním, lepením,…. A náhle se před žáky ukázal krásný pracovní list o svatém Václavovi.

Na závěr jsme si se žáky zkontrolovali, zda všechny úkoly splnili na výbornou, zda všem novým slovům dobře porozuměli (zapeklité slovo – kanonizován – dalo některým dětem pěkně zabrat) a co si o svatém Václavovi zapamatovali.