Nové hračky z programu OP JAK

Naše škola se zapojila do projektu OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský), který má za cíl modernizovat vzdělávání a metody učení, podpořit učitele v dalším vzdělávání a profesním rozvoji a zajistit spravedlivý přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Na všechny tyto aktivity má škola možnost čerpat peníze z EU.

Naše škola si z nabídky EU vybrala školního asistenta, vzdělávací kurzy pro pedagogy a inovativní vzdělávání pro MŠ, ZŠ a ŠD. Ze zaslaných peněz jsme již nakoupili nabíjecí skříň a notebooky pro ZŠ, abychom podpořili kvalitní výuku informatiky a celkovou digitalizaci výukových předmětů.

 

Do mateřské školy a do družiny jsme pořídili hry na logické myšlení, jemnou motoriku a zrakové vnímání.

 

Pedagogové začínají absolvovat nejrůznější webináře a semináře k prohloubení svých znalostí.