Digitální kompetence v naší školce

Pokrok nezastavíme. I v naší školce si uvědomujeme, že jsou děti obklopeny digitálními technologiemi, které je budou provázet celým jejich životem.

Snažíme se děti motivovat k pohybu, k aktivnímu trávení času ve venkovním prostředí, k procvičování hlavních dovedností. V naší školce děti nesledují televizi (ani ji nemáme), ale na druhou stranu se snažíme děti seznamovat s moderními výdobytky doby.

Paní učitelka Dufková si v pátek 19. ledna připravila pro děti vzdělávací dopoledne s bee-bot včelkami a interaktivní tabulí. Nepracovala pouze s nakoupenými pomůckami, aktivně pro děti vytvořila vlastní  „slalomové dráhy“, na kterých děti zkoušely svoje programovací schopnosti. Musely s bee-bot včelkami projet určitou dráhu, své výsledky mohly zkontrolovat díky „fixovému záznamu“, což byla další vychytávka paní učitelky 😉.

Na interaktivní tabuli si děti procvičovaly pomocí didaktických her základní počítačovou gramotnost.

Doufáme, že jsou naše děti ve školce spokojeny.