Ochutnávka exotického ovoce

Firma Bovys připravila pro naše žáky stejně jako minulý rok ochutnávku ovoce, které není zcela běžné v českém jídelníčku.

Z ochutnávky jsme si vytvořili projekt a pozvali na něj i naše „školkové“ kamarády.

Děti jsme přidělili jejich starším spolužákům a zadali jim první úkol. Kolik znáte exotického ovoce? Znalosti některých našich žáků a dětí jsou opravdu nadstandartní. Nakonec zvládli dohromady vyjmenovat 23 druhů exotického ovoce.

Jako další týmovou práci jsme zvolili skládání „puzzlí“ z obrázků exotického ovoce. I když to vypadalo jednoduše, některé obrázky daly dětem pořádně zabrat.

   

     

Video od „Bovýska“ nás poučilo o správnosti zdravého životního stylu, o konzumaci některého exotického ovoce a o jeho skladování.

Nakonec přišla na řadu ochutnávka. Děti měly možnost ochutnat nashi, kiwi a granátové jablko. Firma Bovys dodala také avokáda, ale nebyla ještě zralá. S paní vedoucí školní jídelny jsme se domluvili, že nechá avokáda dozrát a společně s paní kuchařkou z nich připraví avokádovou pomazánku na pečivo. V průběhu ochutnávky ještě děti společně se žáky doplnily pracovní list a rozlišily ovoce a zeleninu.

     

   

Nejen děti, ale i paní učitelky se díky projektu seznámily s některými netradičními druhy ovoce.