Čistá Vysočina v Písečném

….aneb Větší nepořádek než ve vesnici je v blízkém lese.

Do celokrajské akce se zapojily jak děti z MŠ, tak žáci ze ZŠ. Rozděleni do tří skupin jsme prošli téměř celou vesnici a děti z MŠ se vypravily i do blízkého lesa.

Všechny děti se neskutečně snažily vyčistit „svou“ vesnici od nepořádku, který se ukrýval ve škarpách kolem hlavní silnice, v bočních uličkách a také v lese, do kterého s oblibou chodí děti z MŠ pozorovat vysočinskou flóru a faunu.

Věříme, že i naše malá pomoc bude přírodě prospěšná a že tato akce naučí děti a žáky chovat se k přírodě šetrně a s úctou.