Záložky od spolužáků ze Slovenska

Tak jsme se dočkali.

Naše partnerská škola z východního Slovenska nám poslala 18 záložek a dopis, ve kterém nás seznámila s jejich obcí Kokošovce a s jejich krásnou přírodou. Daná lokalita je proslulá pěstováním dubů a výskytem tetřeva hlušce. Oba symboly kraje se nacházejí na erbu „Kokošovců“. Ten nám děti ze Slovenska i namalovaly.

Rádi jsme se projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ zúčastnili.