Beseda s policií ČR

V pondělí 14. 11. 2022 proběhla ve škole zajímavá beseda s policejní preventistkou na téma bezpečné chování v rizikových situacích. Práce policejních preventistů má za úkol předcházet kriminalitě a snižovat riziko v oblasti dopravy.

Žáci se seznámili s různorodou prací policistů, upevnili si znalost důležitých telefonních čísel, zopakovali si pravidla bezpečného přecházení přes vozovku. Povídali si o tom, jak se mají zachovat v situacích ohrožujících zdraví a život nejen jich samotných, ale i ostatních spoluobčanů.

Na závěr si vyzkoušeli, jaké je mít na rukou policejní pouta.