Vystoupení na předvánoční besídce pro seniory

Druhého prosince se v obci uskutečnilo předvánoční posezení seniorů. Jsme moc rády, že jsme byly osloveny,  abychom pro starší spoluobčany přichystaly krátké vystoupení našich žáků ze ZŠ.

Akce se uskutečnila o víkendu, z tohoto důvodu vystupovaly „pouze“ dívky z Písečného společně se svými paními učitelkami.

A co si pro obyvatele Písečného nachystaly? Naučily se básně s vánoční tématikou a společně zahrály vánoční koledy na housle.

Moc děkuji paní učitelce Makovské a Pučanové za přípravu a realizaci, dívkám za vzornou přípravu a reprezentaci školy na veřejnosti.

Více fotografií naleznete na facebookových stránkách obce.