Fungování školy a školky v prosinci a lednu

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem a v souladu s § 24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 vyhlašuji na pátek 22. prosince 2023 pro žáky naší školy jeden den ředitelského volna z provozních a organizačních důvodů. V tento den nebude fungovat ani školní družina, ani školní stravování.

Z organizačních a provozních důvodů bude také uzavřena budova MŠ, stravování nebude v tento den zajištěno.

Vyučování v ZŠ a fungování MŠ v novém roce začne od 3. 1. 2024.

Děkuji za pochopení.

M. Nebolová

V Písečném 4. 12. 2023