Trochu jiný „tělocvik“

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

stálé proměny naší malotřídní školy někdy způsobí, že výuka probíhá jinak než obvykle. Malování cvičebny a výtvarného kabinetu způsobilo, že tělesná výchova probíhala 2. listopadu netradičním způsobem. Ve cvičebně se totiž nedalo cvičit….

Rámcový vzdělávací program, dokument závazný pro všechny základní školy, u tělesné výchovy uvádí, že žák „se orientuje  v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace“.

Paní učitelka věnovala tomuto tématu, přizpůsobenému všem pěti ročníkům, celé dvě hodiny. Co tedy vlastně žáci dělali?
1) Seznamovali své spolužáky se svým oblíbeným sportem:
…. judo.
….rybářství.
2) Přinesli z domu pomůcky, které se jejich oblíbeného sportu týkají: sešly se nám „florbalka“, puk, jezdecké boty, rybářský prut, přenosná židle na rybaření aj.
3) Přinesli dobrovolný domácí úkol – prezentaci o svém oblíbeném sportovci, povídání o sportu, který provozují, nebo aktualitu z oblasti sportu.
4) Vytvářeli projekt na téma „Olympijské hry od počátků do současnosti“.
Děkuji paní učitelce za pečlivou přípravu a žákům za aktivní přístup ke sportovnímu projektu. ⛷️🤺