Svatomartinské hody

„Čí jsou hody?“  „Naše!“

Kdo by neznal tradiční pokřik chasy v hodovém průvodu.

Paní učitelka ve školce na tradici v Písečném nezapomněla. Na co jsou „Písečáni“ opravdu hrdi, je každoroční pořádání svatomartinských hodů. Proto i ve školce s tradicí hodů a svátkem sv. Martina seznámila paní učitelka nejmenší občany obce a jejich kamarády ze sousedních vesnic.

Děti si povídaly o  svatomartinské huse, o její důležitosti na hodovním stole.

Husu malovaly…

Krmily….

A celou dobu se úžasně bavily…

Třeba i naše děti ze školky jednou půjdou jako chasa v krásném hodovém průvodu.