Tři králové: co jsme už věděli a co jsme se dozvěděli….

V rámci projektu byli žáci a děti seznamováni v pátek 5. ledna se známým církevním svátkem na našem území.

Děti v MŠ s paní učitelkou Dufkovou „trénovali“ díky Třem králům předmatematickou gramotnost.

 

 

Žáci v ZŠ si opakovali, kdo vlastně byli Tři králové (ale žádní králové to nebyli, jednalo se pravděpodobně o mudrce, a nebyli ani tři, bylo jich zřejmě více 😊), odkud přišli, kam putovali apod.

Žáci doplňovali chybějící text, získávali nové informace o kadidlu a myrze, poznávali nová místa na mapě. Seznamovali se se zvyky a tradicemi, které se dodržovaly na Tři krále, se zkratkou K+M+B.

Nakonec došlo ke společnému setkání ZŠ a MŠ. Žáci dětem popovídali o tom, co vše si o daném svátku zapamatovali, společně se pokusili doplnit české pranostiky a nakonec žáci pomohli dětem vyrobit tříkrálové koruny.

A víte dané pranostiky Vy?

Ryje-li k….…………… v lednu, končí zima v květnu.

Než v lednu sedláka, to radši v………. na poli viděti.

Jsou-li v masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na m………………

Leží-li k…………… v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

Na Hromnice si musí s…..………….. vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Nápověda: Jedná se o zvířata. 😁