Ptáčci v zimě

Třetí lednový týden jsme se s dětmi z MŠ Písečné seznamovali se zimní přírodou, zvěří a ptáčky, kteří tu s námi zůstávají přes zimu. Poutavé povídání o tom, proč se o ptáčky a zvířata v zimě staráme a čím je krmíme, jsme propojili s velmi oblíbenými pohybovými aktivitami, tanečkem „Vrabec  a sýkorka“ a se známou písničkou „Bude zima, bude mráz“. Po celý týden měly děti možnost vyrobit si krmítko s ptáčky a sněhovou pokrývkou. Týden jsme zakončili návštěvou ptáčků u krmítka školy, kdy si děti pro ně přinesly vhodné krmení  a společně jsme jim zajistili potravu, aby tu s námi zbytek zimy přečkali.