Projektový den „Třídíme odpady“

V pátek 26. 6. 2020 si děti z Mateřské školy Písečné v rámci dopolední výuky osvojily správné třídění odpadu. V průběhu projektového dne  „Třídíme odpady“ si děti připomněly, jak se bezpečně a prospěšně chovat v přírodě, jak dál efektivně využít třídění a co se musí udělat, aby z vytříděného odpadu vznikla recyklovaná věc. Kdo do této doby nevěděl s jistotou, do jaké barvy popelnice vyhodit papír, plasty, posmrkaný kapesník nebo prázdnou tubu od lepidla, nyní v tom nikdo ze zúčastněných nemá žádné nesrovnalosti a bez váhání správně třídí.

Všechny děti se zapojily do pohybových her a aktivit. Nejoblíbenější  a nejvíce naučnou hrou byla štafeta, u které se zúčastnění několikrát za sebou vystřídali ve třídění různých odpadků a upevnili si tak svou dovednost.  Součástí projektu byly soutěže v přesnosti a rychlosti třídění. Jednotlivé aktivity byly propojeny krátkou naučnou básní nebo pohádkou O Spytihněvovi a Rákosníčkovi. V závěru programu si děti mohly vyrobit malé popelnice z ruliček od toaletního papíru, které si společně s novými poznatky odnesly domů.

Celým programem projektového dne nás odborně vedla paní Ing. Lenka Pohanková. V průběhu celého programu byl prostor pro otázky z řad dětí a učitelů a volnou komunikaci zúčastněných k danému tématu. Program hodnotím za velmi zdařilý a těším se na jeho možné pokračování v dalších letech.