Projektový den – Canisterapie

V Základní a Mateřské škole Písečné proběhl v pátek 12. 6. 2020 projektový den s názvem ´´Canisterapie´´. Zúčastnili se ho žáci 1. stupně základní školy a děti mateřské školy. Projektový den se uskutečnil na školní zahradě mateřské školy.

Základní  předpoklad pro zdárný a úspěšný průběh canisterapie byl splněn hned na začátku –  ve společném kroužku jsme se seznámili se psy a psi s námi. Děti měly možnost si psa pohladit a navázat tak přirozený kontakt se zvířetem. Nikdo ze zúčastněných nebyl k aktivitě nucen. Veškeré aktivity byly založené na dobrovolnosti, přirozenosti a individuální potřebě každého jedince. V rámci kruhu si děti z mateřské školy mohly vyzkoušet péči o psa – poslech tlukotu srdce stetoskopem, čištění uší a zubů a ošetření tlapky psa.

Následovala týmová hra, ve které měly děti za úkol naplnit psí misku granulemi. Děti z mateřské školy obíhaly slalomem kužele a překračovaly překážky, tak se dostaly k misce, do níž nasypaly granule. Žáci ze základní školy měly hru náročnější –  překážkovou dráhu měly zvládnout za doprovodu cvičeného psa.

V průběhu týdne si děti zhotovily v rámci výuky ve škole obtisky rukou, jež byly nezbytné pro další aktivitu – úkolem dětí bylo se schovat na zahradě a v blízkosti svého úkrytu položit obtisky rukou, na které byly položeny psí pamlsky. Cvičení psi tak byli schopni nalézt děti ve skrýších. Hlavním cílem této aktivity bylo, aby děti poznaly, že pes může plnit i roli záchranáře.

Poslední aktivitou projektového dne, bylo budování důvěry dítěte a psa, kdy psi obcházeli zahradu a dětem, které relaxovaly v leže na louce, jedli psí piškoty, jež si děti podle své libosti držely v ruce nebo položily na oblečené tělo.

Na závěr programu děti byly poučeny odborným pracovníkem o chování psů a o nebezpečích, které hrozí, když potkají cizího nebo zlého psa, jak mají postupovat a jak se před agresivním psem bezpečně uchránit.

V rámci projektového dne canisterapie bylo úspěšně využito speciálně pedagogických metod – Aktivity za pomocí zvířat. Děti odcházely obohaceny o pocit radosti, štěstí a spokojenosti.  Nebylo opomenuto ani na metodu Terapie za pomoci zvířat. Děti se rozvíjely v motorice, sociálních dovednostech, polohování, hlazení a péči o psa. Dále ve zlepšení komunikace, paměti, kognitivních funkcích, orientaci a řeči. V neposlední řadě bych zmínila nejvíce využitou metodu canisterapie – Vzdělávání za pomoci zvířete, tj. předávání informací hravou formou a názornou ukázkou. Pes zúčastněné viditelně podněcoval, motivoval k vykonání důkladně připravené aktivity. Zvýšil dětem sebevědomí, snižoval napětí a stres. Snažil se pomoci dětem zbavit se strachu ze zvířete, a také poznat další psí role, které pes zvládá vykonávat – role vodícího psa, psa záchranáře, psa kamaráda a psa pacienta.