Oznámení o ředitelském volnu

Základní škola a Mateřská škola Písečné, příspěvková organizace
Písečné 30, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01
tel.: 566 573 226, e-mail: zs.pisecne@email.cz
_____________________________________________________________________

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že na pondělí 7. května 2018 vyhlašuji v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno.
Uzavřena bude budova základní i mateřské školy.
Ve středu 9. května 2018 bude provoz v obou budovách obnoven a výuka probíhat podle stanoveného rozvrhu.

Mgr. Jana Vojtová, ředitelka školy