Dílna čtení

V naší škole se již druhým rokem v pravidelném čase uskutečňuje dílna čtení. Snažíme se cíleně rozvíjet prožitkové čtenářství a tak napomáhat žákům, aby se stali skutečnými čtenáři. Rozvoj  čtenářské dovednosti vede ke zlepšování čtenářské gramotnosti, vzdělávacích a výchovných výsledků žáků.

     I v současné  „ kovidové “ době probíhá dílna čtení on line. Žáci si předávají informace o zajímavých knihách, které čtou nebo přečetli a tím se vzájemně motivují k četbě.