Den Země (ZŠ)

Celý týden se v naší škole odehrával v duchu svátku Dne Země. Žáci si nejdříve popovídali o tom, co pro nás planeta Země znamená. Zamýšleli se na téma, co pro ni každý člověk může udělat, aby přispěl k její ochraně.

Ve skupinkách vytvořili projekty na téma recyklace odpadů, následně výtvarně znázornili naši planetu Zemi s iniciály Dne Země.

I ve školní družině jsme se celý týden zabývali naší planetou – Zemí, která oslavila 22. dubna svůj svátek. Povídali jsme si o tom, jak naše Země vypadá a proč se jí říká také Modrá planeta. Zabývali jsme se také tím, jak naši planetu můžeme chránit, aby se měla dobře. Naučili jsme se básničku „Třídíme odpad“. Celý týden vyvrcholil ve čtvrtek na Den Země. Na velký karton jsme nakreslili planetu Zemi, do které si děti obtiskly své ruce jako slib, že se k naší Matce Zemi budou chovat hezky a nebudou jí ubližovat.